TraceTool » Hjelp » Bruk av TraceTool » Søkefunksjonen

Søkefunksjonen

Søkefunksjonen i Tracetool hjelper deg å finne det du trenger, enten det er utstyr. moduler, prosjekter eller medarbeidere. Se hvordan her!

Hopp til søk i mobilapp

Søke på desktop:

Gjør du et søk på vinkelsliper i materiell-listen får du presentert alle vinkelslipere som finnes i firmaet.

Søk i materiell-listen

Du kan snevre inn søket ved å velge «Flere søkealternativer». Da kan du sortere resultatet, velge maksimalt antall resultater – og dersom dette er et typisk søk du kommer til å gjøre ofte, kan du velge å sette det som standard.

Snevre inn søket

Dersom du vet hvilket lager utstyret du søker etter ligger på, kan du trykke «Status» og velge «På lager» og deretter velger du det aktuelle lageret. Velg «Søk» og du får opp en liste over alle vinkeslipere som ligger på det aktuelle lageret.

Søk på lager

På samme vis søker du i Moduler, Prosjekter, Medarbeidere og Rapporter.

Velger du «Kalender» til venstre i bildet vil du se en oversikt over alt utstyr – og hva som skal skje med det innenfor en gitt periode.

Kalender

Velger du «Serviceoppgaver» ser du når det er planlagt service. Her kan du søke opp spesifikt utstyr på vanlig måte. Du kan også be om oversikt over alt utstyr som har overskredet servicedato – eller alt utstyr som er planlagt for service.

Serviceoppgaver

Tilbake i utstyrslisten kan du velge hvordan du vil ha presentert søkene dine og du kan velge kolonnene du vil se. I den nederste delen velger du hva du vil se på utskrift.

Til slutt kan du velge hvordan du vil skrive det ut. På papir, som PDF, som scannervennlig PDF (en versjon med strekkoder på) – eller som export til Excel.

Søke i appen:

I appen kan du søke etter utstyr, moduler, prosjekter og medarbeidere.

Søker du for eksempel etter en vinkelsliper, kan du skrive dette inn i søkefeltet og få en oversikt over alle vinkelslipere. Ved å bruke menyknappen oppe til høyre i bildet kan du velge hva du vil gjøre med vinkelsliperen. Merk at du kan søke etter etter all tilgjengelig informasjon om det du søker på, som utstyrsnummer, produsent, utstyrsgruppe, mm.

Søkefunksjonen i appen
Søk i appen