TraceTool » Hjelp » Administrasjon » Registrere utstyr

Registrere utstyr

For å registrere utstyr i TraceTool velger du «Utstyr» i toppmenyen og deretter «Opprett nytt utstyr».

Så velger du om du vil opprette «Unikt utstyr», «Multiutstyr» eller en «Forbruksvare» og videre legger du inn all relevant informasjon om utstyret.

Viser fanen for opprettelse av utstyr.
Opprett nytt utstyr
Registreringsbilde for informasjon om utstyret
Legg inn relevant informasjon om utstyret