TraceTool » Hjelp » Bruk av TraceTool » Reservasjon

Reservasjon

I TraceTool kan du gjøre en reservasjon av utstyr du vet du vil få bruk for fram i tid. Selv om utstyret er i bruk kan det reserveres såfremt det ikke er i bruk i den perioden du skal bruke det.


Du kan se alle kommende reservasjoner av utstyret, ved å dobbeltklikke på det og velge «Reservasjoner».

Viser hvor du trykker for reservasjon av utstyr
Se reservasjoner på valgt utstyr

For å reservere, søker du opp utstyret, høyreklikker på det og velger «Utlever/Reserver».

Viser vinduet der du velger utlever eller reserver
Velg «Utlever/Reserver»

Så velger du utleveringsdato – da endrer oppgaven seg fra å være en «Utlevering» til å være en «Reservasjon».
Velg forventet innleveringsdato slik at kolleger kan se når utstyret er ledig igjen, og så velger du prosjektet eller modulen du vil utlevere til. Velg også hvem som skal hente utstyret.

Viser viduet hvor du fyller ut detaljene i reservasjonen

Det er viktig å huske at det ikke er nok å kun reservere materiellet. Den dagen det skal brukes må du også gå inn å «Utlevere» materiellet. Gjør du ikke det vil det ikke være utlevert til prosjektet ditt.