TraceTool » Hjelp » Bruk av TraceTool » Flytte utstyr og moduler

Flytte utstyr og moduler

I TraceTool er det enkelt å flytte utstyr eller moduler fra ett prosjekt til et annet.
Skal du ha med utstyr eller moduler direkte fra ett prosjekt til et annet, er det unødvendig å levere det inn for så å utlevere det igjen. Du kan rett og slett flytte utstyr mellom prosjekter.

Se video om hvordan du flytter utstyr eller moduler fra ett prosjekt til et annet.

Finn det du ønsker å flytte, høyreklikk på det og velg «Utlever/Reserver».

Viser fanen for "Moduler"

Definer datoer og velg prosjektet du vil utlevere til. Da ser du at det dukker opp et varsel om at modulen ikke er ledig. Det er fordi modulen er utlevert til prosjektet du står i. Legg til «Ansvarlig ansatt» og hvem som henter – og trykk «Utlever».

Registreringsbilde for flytting

Til slutt bekrefter du at du overtar ansvaret for utstyret.

Viser bekreftelse på at du ønsker å overta ansvaret for å flytte utstyret
Bekreft at du ønsker å ta ansvar