TraceTool sikrer alt materiell til 100 mann

Kundereferanse:

Med TraceTool vet jeg akkurat hvem som har hvilke verktøy i sine biler. Systemet sikrer også at alt blir vedlikeholdt og innfrir sikkerhetskravene, sier Dennis Christiansen, verktøyansvarlig hos VVS-entreprenøren Madsen & Kastberg med 100 medarbeidere.

Enkelt å spore ved tyveri

– Med både rørleggere, murere og tømrere, 100 totalt, har vi mange oppgaver og svært mye materiell og biler å holde styr på. Det gjør vi med TraceTool.

– Vi har for 3 millioner kroner i verdi alene på el-verktøy. Så kommer alt annet i tillegg, biler med mer, sier Dennis Christiansen, som har ansvar for verktøyet og materiellet de ansatte bruker i det daglige arbeidet. Madsen & Kastberg tilbyr VVS- og VVS-relaterte oppgaver og har både rørleggere, murere og tømrere ansatt.

Siden 2019 har Madsen & Kastberg i Rødovre i Danmark, anvendt digitale TraceTool til effektiv verktøystyring. Det sparer både tid og penger og gir digital adgang til alt materiell.

TraceTool gir oss oversikt over alt vi har i biler og containere. Vi ville slett ikke kunne klart oss uten, sier Dennis Christiansen, verktøyansvarlig i Madsen & Kastberg

– Sammen med en kollega styrer jeg alt som går ut og inn. De ringer og bestiller hva de skal bruke av verktøy, så pakker jeg det og sender ut til kollegene på f.eks. en byggeplass, sier Dennis Christiansen.

Hjelp ved forsikringssaker

Hos Madsen & Kastberg A/S har de som andre virksomheter i bransjen materiell og verktøy for store summer.

– Hvis du har innbrudd i en container med verktøy, kan det fort bli stjålet utstyr for kanskje en kvart million kroner. Ingen vil være i stand til å huske 500 ulike verktøy med tilhørende serienumre. 

– TraceTool-systemet gjør at vi raskt kan se nøyaktig hva det var i containeren, f.eks. 17 maskiner av den typen, 4 av en annen type osv. forteller Dennis Christiansen og fortsetter:

– Jeg kan se serienumrene på dem, for de har jeg jo lagt inn i systemet da jeg registrerte verktøyet. Numrene kan jeg videresende til politiet, som da, hvis de finner stjålet verktøy, kan sjekke og sammenligne nettopp serienumre og også de numrene jeg har gravert inn i verktøyet sammen med våre bilder av verktøyet.

– To ganger har jeg opplevd at politiet har spurt, om jeg kunne si, hva slags verktøy som var stjålet og i hvilket område. Vi har GPS i bilene.

– Ved forsikringssaker er det enkelt. Utover serienumre kan jeg se fakturanumre, bilder av verktøyet og alltid, hva den enkelte medarbeider har fått utlevert. Alle opplysningene kan jeg trekke ut.

– På samme måte kan jeg enkelt etterbestille det som mangler, sier verktøyansvarlig Dennis Christiansen.

Sikkerheten må være i orden

Alt materiell og verktøy skal etterses og vedlikeholdes med faste intervaller. Derfor er det viktig å ha et system som selv holder styr på datoer.

– Med dette systemet kan jeg se når et bestemt verktøy har hatt service eller vært kalibrert sist.

Når jeg oppretter et verktøy, registrerer jeg samtidig når det skal ha service. Vi får deretter en påminnelse når det er tid for service, alt etter hva jeg har registrert.

Unngår bøter

– Kommer Arbeidstilsynet kan du fort få en bot på flere tusen kroner, hvis materiell ikke er godkjent eller mangler vedlikehold. 

– Sikkerheten må være i orden. Vi skal også kunne svare på om en maskin som er blitt brukt til en oppgave har vært kalibrert korrekt, forteller Dennis Christiansen.

– Det koster litt å ha systemet – ja, men hvis vi ikke hadde det, ville det fort bli både uoverskuelig og dyrt. For hva har en medarbeider i bilen? Og har han selv kjøpt noe? Nå registrerer og sporer vi alt, ellers ville det vært umulig å ha full oversikt. 

– TraceTool-oversikten sparer både tid og penger, konkluderer Dennis Christiansen.

Overvåk alt verktøy i ett system

Hold styr på bedriftens materiell, gjør din verktøysporing digital og få mulighet til utlevering av verktøy «on-the-spot» med TraceTool.

  • Minimerer svinn av verktøy og materiell
  • Frigjør tid og ressurser til andre oppgaver
  • Automatiske påminnelser ved service og vedlikehold

Les mer om TraceTool